Sandhill Crane                                                       Ellen Sandberg                    
   
     HOME  
     
HOME
   

MYSTERY MOUSE-BIRD COMPETITION 2022

The assignment (with a wink) was; note the features of the bird portrait on the back of the mouse, also note its tail. The birders who participated played the game in the field with me. They didn't use a book or the internet to look up species. Scroll down for the solution.

De opdracht (met een knipoog) was; let op de kenmerken van het vogelportretje op de rug van de muis en let daarbij ook op zijn staart. De vogelaars die meededen speelden het spel in het veld met mij. Ze gebruikten geen boek of internet om soorten op te zoeken. Scroll naar benden voor de oplossing.

 

.MMBC

 

winnaars 2022

 

Solution / Oplossing 2022

MMC 
     
       CONTACT       LINKS                                                                                                                                                               Copyright 2004 - heden Ellen Sandberg