Sandhill Crane                                Natuurfotografie - Ellen Sandberg                    
   
     HOME   VOGELS    ZOOGDIEREN    VLINDERS    LIBELLEN    OVERIGE DIEREN    PLANTEN    LANDSCHAPPEN    THEMA'S    EUROPA  
     
   


HOME > Contact

Dit filmpje over mij is gemaakt door mijn dochter Juna Wisse voor een studieopdracht.

 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties, zend me een e-mail
Klik hier en pas het adres aan met een apenstaartje en een punt, zoals in het voorbeeld hieronder:


Beste bezoeker,

Leuk dat u mijn website bezocht heeft!
Na jarenlang fotograferen met een Nikon FE, ben ik in oktober 2004 overgestapt op digitaal fotograferen. De foto's van deze site zijn gemaakt met een Nikon D70, D200, D300s en D500 body. De meeste met een Nikon 300 mm f 4 lens in combinatie met een 1.4 converter. Een enkele werd met de standaardlens gemaakt.

Wie weet tot ziens!
Ellen Sandberg

1 augustus 2016 'E-Bike Birding' in Hoek van Holland


Een greep uit mijn leukste vogelervaringen sinds 1976.

1976 Ė 1987       Vogels kijken in het vrije veld, op vakantie in Frankrijk, in weekenden en vanaf 1981 op een door medestudenten
                           van de Lerarenopleiding Biologie georganiseerde vogelweek op Texel en in vrije uren op werkweken.

1991 - 2009        Lid van Dutch Birding Association. Het was geweldig om nieuwe vogels te zien en te bestuderen!
                           Inmiddels heb ik 433 verschillende vogelsoorten gezien in Nederland, waarvan ik er 304 zelf heb ontdekt
                           en de rest heb ik te danken aan medevogelaars. Mijn leukste zelfontdeksoorten zijn:
                           Blauwstaart
op 12 10 2013 op de Kwade Hoek,
                           Bonte Tapuit 13 10 2008 op de Jan Ayenslag op Texel en
                           Bosgors
op 6 10 1995 in Hoek van Holland.
 
                           Interviews over mij en deze hobby zijn o.a. verschenen in:

                                     

                           2010                                              2004                                         1997, interview in het gelijknamige
                                                                                                                                  televisieprogramma van de NCRV

1987 - 2012        Vogelwacht 'Delft en Omstreken'
                           Medewerker Vogelwerkgroep en oprichter Lepelaarwerkgroep.
                           Activiteiten: Doen van broedvogelinventarisaties (tellingen park-, weide- en moerasgebieden) volgens SOVON
                           BMP-methode vanaf 1987. Organiseren, doen en publiceren van onderzoek naar waterecosystemen
                           (vooral vissen, amfibieŽn. Macrofauna etc. grofweg ook) sinds 1997.
                           Opzetten van een database van waarnemingen. Netwerk van vrijwillige waarnemers opbouwen en
                           onderhouden. Leveren van gegevens en kennis t.b.v. cursussen, tentoonstellingen, gebiedsbescherming
                           en soortbescherming.
                           Organiseren, opzetten en geven van cursussen, maken van lesmateriaal, stand- en
                           tentoonstellingsmateriaal, excursies geven, geven van voorlichting aan groepen, geven van dialezingen.
                           Organiseren en uitvoeren van publieksacties, verslaglegging, rubrieken in clubtijdschrift en vogeljaarverslag.
                           Versturen van persberichten, artikelen schrijven voor landelijke tijdschriften en boeken. Gegevens leveren
                           voor landelijke onderzoeken en rapporten.
                      
    Publiceren over de ecologie van de Lepelaar, in het bijzonder in Delfland (boek geschreven in 2005:
                           'Delfland - Lepelland').

                           Onderhouden van plaatselijke en landelijke contacten, zitting in projectteams van de verschillende
                           overheden en bureaus voor herinrichting van gebieden.

                           Eigen publicaties zijn o.a.:
                                              

                           2005, 'Delfland - Lepelland', 16 jaar                  1995, Delfts 'Wit' over          1997, Onderzoek naar voedsel voor
                           onderzoek aan Lepelaars                                    Lepelaars                               o.a. de Lepelaar in de Polders van
                                                                                                                                                      Biesland en de Noordpolder v Delfgauw

                                
                            2006, Onderzoek naar
de effecten op                 2002 en 2003, Pionieronderzoek naar mogelijke visintrek
                            waterfauna en foeragerende vogels bij              (Driedoornige Stekelbaars en Glasaal) in Delfland
                            baggeren met de baggerpomp                             vanuit de Nieuwe Waterweg                      

                          2012, Analyse van foerageergebieden
                          van Lepelaars in Zeeland.                           Artikelen schreef ik o.a. in:

                                               

                           1999, 'Lang Leve de Lepelaar                 1998, Het Vogeljaar, over Lepelaars
                           Evaluatie van soortbeschermingsplan

2007 - 2009        Landelijke Werkgroep Lepelaar
                           Werkgroeplid en webmaster
                           Activiteiten: Mensen benaderen om zich aan te sluiten bij de werkgroep. Bouwen en onderhouden van de website
                           www.werkgroeplepelaar.nl.
                           Ellen Sandberg with Spoonbill
                           Met "zelfgevangen" jonge Lepelaar aYfR/LYL, 30 05 2007 voor het laatst levend gezien in augustus 2016,
                           Foto: Norman Deans van Swelm


2005 - 2006        Bureau Porzana, Delfgauw (freelance opdracht)
                           Onderzoeker fauna
                           Taken: Onderzoek-opzet maken, onderzoek en literatuurstudie doen en een rapport maken over het gebruik

                           van rustplaatsen en uitvliegroutes van Ransuilen voor de Gemeente Vlaardingen

                          

                           2006, rapport over Ransuilen

Mijn foto's zijn o.a. verschenen in de volgende werken:

                         

                          2018, Lepelaargewoonten / Lepelaargenoten,
                          Ernst Poorter
 
                                               
    
                         2016, Atlas van de Nederlandse        2011, The Crossley ID Guide         2011, Het Vogeljaar            
                         zoogdieren

                                                      

                           2010, Atlas van de Broed-          2010, De Takkeling Werkgroep          2008, Waternet, gids beschermde
                           vogels van Noord-Holland          Roofvogels Nederland                        planten en dieren
                          
  

 
 
     
       CONTACT       LINKS                                                                                                                                                               Copyright 2004 - heden Ellen Sandberg